Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu — informacje ogólne

image_pdf

WSTĘP

Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów kampanii jest subkampania Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu jednostkom organizacyjnym wspólnot religijnych, takich jak np. parafia, zbór, kościół, gmina wyznaniowa, sangha. Udział w kampanii jest bezpłatny.

Dzięki udziałowi w kampanii członkowie wspólnoty dowiadują się, czym jest Sprawiedliwy Handel, działają wspólnie na rzecz realizacji tak istotnych tematów jak sprawiedliwość społeczna, walka z ubóstwem, godność i prawa człowieka. Wspólne akcje promujące Sprawiedliwy Handel są okazją do dalszej integracji członków wspólnoty oraz wyjścia z akcjami informacyjnymi poza mury wspólnoty. Włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania tytułu Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Tytuł jest ważny przez dwa lata z możliwością przedłużenia. W przypadku odnowienia tytuł jest również przyznawany na dwa lata, o ile sprawozdanie z realizacji kampanii obejmuje okres dwóch minionych lat. Jeżeli sprawozdanie obejmuje tylko jeden rok, tytuł jest przyznawany na rok.

O tytuł Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu mogą się starać lokalne wspólnoty religijne (np. parafia, zbór, kościół, gmina wyznaniowa, sangha) lub jednostki organizacyjne dowolnego zarejestrowanego wyznania. Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu kryteriów.

UWAGI NA TEMAT REALIZACJI KRYTERIÓW

Zalecamy realizację kryteriów w kolejności ich występowania, jednak nie jest to obowiązkowe.

  • Na początek warto zapoznać się z kryterami, jakie wspólnota musi spełnić, by uzyskać tytuł Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
  • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza online. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
  • Po zgłoszeniu kampanii warto pobrać raport z realizacji kryteriów. Zapoznanie się z tymi plikami ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
  • Raport warto uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
  • Na koniec należy przesłać wniosek o nadanie/przedłużenie tytułu na adres koordynator@fairtrade.org.pl, dołączając do niego raport z całą wymaganą dokumentacją.
  • Wnioski należy przesłać tylko dla kampanii, które były prowadzone przez co najmniej rok.

Czy powyższe informacje były pomocne?