Aktualności

Wiadomości z kampanii

Fair Trade – definicje, hasła

Fair Trade Organizations (FTO) - Organizacje Sprawiedliwego Handlu, czyli organizacje i firmy zrzeszone w World Fair Trade Organization (WFTO) lub akredytowane przy Fairtrade International, których misją jest wspieranie drobnych wytwórców rękodzieła i żywności z krajów rozwijających się. FTO prowadzą zarówno działania handlowe jak i aktywnie uczestniczą w promocji idei Fair Trade.
World Fair Trade Organization (WFTO.com) zrzesza firmy i organizacje pozarządowe z 76 krajów, które są certyfikowane pod kątem przestrzegania 10 Zasad Sprawiedliwego Handlu ustanowionych przez tę organizację
Termin Fairtrade jest używany dla określenia systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez Fairtrade International (FLO Int. - Fairtrade Labelling Organizations International, e.V.).
Sprawiedliwy Handel ang. Fair Trade to zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe aby poprawiać sytuację drobnych wytwórców z krajów rozwijających się.