Aktualności

Wiadomości z kampanii

Fair Trade – definicje, hasła

Fair Trade Organizations (FTO) - Organizacje Sprawiedliwego Handlu, czyli organizacje i firmy zrzeszone w World Fair Trade Organization (WFTO) lub akredytowane przy Fairtrade International, których misją jest wspieranie drobnych wytwórców rękodzieła i żywności z krajów rozwijających się. FTO prowadzą zarówno działania handlowe jak i aktywnie uczestniczą w promocji idei Fair Trade.
Termin Fairtrade jest używany dla określenia systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez Fairtrade International (FLO Int. - Fairtrade Labelling Organizations International, e.V.).
World Fair Trade Organization (WFTO.com) zrzesza firmy i organizacje pozarządowe z 76 krajów, które są certyfikowane pod kątem przestrzegania 10 Zasad Sprawiedliwego Handlu ustanowionych przez tę organizację
Sprawiedliwy Handel ang. Fair Trade to zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe aby poprawiać sytuację drobnych wytwórców z krajów rozwijających się.