image_pdf

Założenia

Trzy dwudniowe warsztaty po 15 uczestników – osób zainteresowanych prowadzeniem kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Warsztaty będą miały charakter interaktywny tj. uczestnicy będą brali udział w wypracowywaniu metod współpracy i rozwoju kampanii.

Czas i miejsce

… optymalne dla beneficjentów, można wybierać:

 • Łódź: 26.10 11.00-18.00 cz. merytoryczna (Borys Bińkowski), 27.10 9.00-16.00 cz. aktywizująca (Krzysztof Słaboń)
 • Wrocław: 26.10 11.00-18.00 cz. aktywizująca (Krzysztof Słaboń), 27.10 9.00-16.00 cz. merytoryczna (Borys Bińkowski)
 • Kraków: 29.10 11.00-19.00 cz. merytoryczna (Anna Chomczyńska, Kamil Czepiel), 30.10 9.00-17.00 cz. aktywizująca (Anna Chomczyńska, Kamil Czepiel)

Uwaga! Dokładne adresy miejsc, gdzie odbędą się warsztaty, zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

Tematyka

Dzień merytoryczny:

 • Informacje o Fair Trade na świecie i w Polsce
 • Informacje nt. kampanii Fair Trade Towns na świecie
 • Informacje nt. kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce
 • Kształtowanie polityk instytucji publicznych (miasta, szkoły): Zrównoważone Zamówienia Publicznych, Zielone Wydarzenia, Zielone Biura jako szansa na wprowadzeni tematu Fair Trade
 • Ekonomia społeczna jako sojusznik Sprawiedliwego Handlu („spółdzielcy kupują od spółdzielców”)
 • Bieda w Polsce i w krajach Południa: jak komunikować wspólne problemy oraz różnice
 • Sytuacja rolników w Polsce i krajach Południa: podobieństwa i różnice
 • CSR: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw dot. nie tylko dużych firm (np. organizacji pozarządowych)
 • Prezentacja lokalnych inicjatyw w zakresie SH i edukacji globalnej (uczestnicy)
 • Omówienie możliwości współpracy

 Dzień aktywizujący:

 • Jak wprowadzać trwałe zmiany, psychologia wpływu (coaching)J
 • Jak motywować
 • Psychologia komunikacji w grupie
 • Komunikacja z mediami
 • Promocja i public relations
 • Wystąpienia publiczne

Zgłoszenia

Zapewniamy ciekawy program, zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie.  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się przy użyciu formularza rekrutacyjnego do projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce w terminie do 15.10.2015 włącznie.

Rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce

Czy powyższe informacje były pomocne?

Tagi: ,