image_pdf

W ramach projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce wśród czterech małopolskich szkół przeprowadziliśmy konkurs (z nagrodami) na prezentację o tym jak dana szkoła informuje i uczy na temat Fair Trade.

Jury z składzie:

 1. Monika Stalony (Biosprawiedliwi)
 2. Monika Onyszkiewicz (Fundacja Ekorozwoju)
 3. Krzysztof Słaboń (Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych)
 4. Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna) – przewodniczący

poddało ocenie następujące prace:

Wszystkie prace spełniały wymogi formalne. Ich poziom był zbliżony. Każdy z jurorów ocenił prace w skali od 1 do 10. Uśrednione wyniki przedstawiają się następująco:

 • Gimnazjum nr 20 w Krakowie: 7,25
 • Gimnazjum nr 75 w Krakowie: 4,25
 • Publiczne Gimnazjum w Woli Radłowskiej: 8,75
 • Zespół Szkół nr 1 w Raciechowicach 4,75

W związku z tym szkoły zajęły następujące miejsca:

 1. Miejsce 1: Publiczne Gimnazjum w Woli Radłowskiej
 2. Miejsce 2: Gimnazjum nr 20 w Krakowie
 3. Miejsce 3: Zespół Szkół nr 1 w Raciechowicach
 4. Miejsce 4: Gimnazjum nr 75 w Krakowie

Wszystkim szkołom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i przysłanie prac konkursowych! Nagrody zostały już wysłane.

Czy powyższe informacje były pomocne?

Tagi: