Kampania SPdSH w Polsce

image_pdf

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (SPdSH) jest polskim odpowiednikiem funkcjonującej w 24 krajach świata kampanii Fair Trade Towns. Obejmuje swoim zasięgiem oddolne inicjatywy na rzecz promocji idei Sprawiedliwego Handlu podejmowane w miastach, szkołach, wspólnotach religijnych i miejscach pracy. Otrzymanie tytułu jest ukoronowaniem zaangażowania społeczności lokalnej.

W 2009 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (PSSH) w nowych krajach członkowskich UE rozpoczęła się debata na temat kampanii Fair Trade Towns. Rok później Koalicja Sprawiedliwego Handlu w Polsce wspólnie z PSSH wypracowała kryteria przyznawania tytułu.

Kampania SPdSH prowadzona jest w naszym kraju w ramach współpracy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu i Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. Organizacje zawarły w tej sprawie porozumienie o współpracy w maju 2013. W ramach porozumienia zostały zatwierdzone obecnie funkcjonujące zasady i kryteria przyznawania tytułów oraz sposoby ubiegania się o nie. Wskazany został koordynator kampanii krajowej. Funkcję tę pełni przedstawiciel PSSH – Tadeusz Makulski.

Kampania obejmuje następujące obszary: miasta, szkoły/uczelnie oraz wspólnoty wyznaniowe przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Dla każdego z nich określono odrębne kryteria uzyskania tytułu.

Pierwszym Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce jest Poznań. Tytuł został przyznany wspólnie przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w dniu 10 listopada 2012 r.

W roku 2013 kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu stała się jednym z narzędzi edukacji globalnej w kilku poznańskich szkołach. Jako pierwsza (listopad 2013) kryteria wypełniła Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu.

Czy powyższe informacje były pomocne?