Fair Trade Towns na świecie

image_pdf

garstang-visit-4 comprW drugiej dekadzie XXI wieku Sprawiedliwy Handel staje się najbardziej rozpoznawalną formą pomocy rozwojowej dla krajów ubogiego Południa. W działania na rzecz SH zaangażowane są organizacje pozarządowe, firmy, a także konsumenci. Trwałemu wzrostowi sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu towarzyszy rozwój promujących go akcji społecznych. W krajach, których mieszkańcy stykają się z ideą SH od kilkudziesięciu lat, można mówić o obywatelskim ruchu poparcia dla Sprawiedliwego Handlu. Jego owocem jest kampania Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Towns).

Kampania została zapoczątkowana w roku 2000 przez grupę entuzjastów Sprawiedliwego Handlu z brytyjskiego miasteczka Garstang. Od tego czasu w ciągu jednej dekady w setkach miast na kilku kontynentach przeprowadzono szereg akcji promocyjnych, organizowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnych. Na początku roku 2014 kampania Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu objęła miasta z 25 krajów świata. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które uzyskało ten zaszczytny tytuł. Został on przyznany wspólnie przez Fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w dniu 10 listopada 2012.Wśród kandydatów do tego tytułu znajduje się również Gdańsk i Jelenia Góra.
Na w II kwartale roku 2014 kampania Fair Trade Towns obejmowała już ponad 1 350 miast w 25 krajach świata. W maju 2014 r. niemieckie miasto Rheinbach zostało 1500. Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu.

Miastem (terytorium) Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu jest każda jednostka administracji terytorialnej, w której mieszkańcy, przedsiębiorstwa (zwłaszcza zajmujące się handlem i gastronomią), organizacje społeczne, instytucje edukacyjne i wyznaniowe, media oraz samorząd lokalny promują ideę Sprawiedliwego Handlu i uwzględniają produkty Fair Trade w swoich codziennych wyborach konsumenckich. Przyczyniają się tym samym do poprawy sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników najemnych w krajach rozwijających się.

Uzyskanie tytułu Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu jest zbiorowym osiągnięciem jego mieszkańców a także okazją do współpracy dla władz lokalnych, szkół, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów. Działając razem, mieszkańcy miast osiągają zwielokrotniony efekt: promocyjny, promując ideę Sprawiedliwego Handlu, oraz rzeczywisty, polepszając sytuację życiową drobnych wytwórców w krajach rozwijających się. Każdy, kto kupuje produkty o etycznym pochodzeniu, wspiera handel, który promuje zrównoważony rozwój, a tym samym ma swój udział w tworzeniu nowej rzeczywistości.

Gmina, dzielnica, miasto, powiat itp. zyskują tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu po spełnieniu kryteriów określonych przez krajowe organizacje koordynujące kampanię. W Polsce kampania prowadzona jest w ramach współpracy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu z Fundacją “Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

Tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu jest ukoronowaniem zaangażowania lokalnej społeczności. Dzięki niemu zyskuje ona nowe możliwości promocji swojego miasta jako zaangażowanego w realizację milenijnych celów rozwoju ONZ, takich jak wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu, promowanie równości płci, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi oraz tworzenie globalnych partnerskich porozumień na rzecz rozwoju. Dodatkowo udana kampania integruje lokalną społeczność a dyplom oraz oznakowanie miasta są powodem do dumy dla jego mieszkańców.

 

Zobacz wszystkie pierwsze Fair Trade Towns w 26 krajach na pięciu kontynentach. Wierzchołki trójkąta zaznczonego na mapie tworzą: Garstang (UK) I-sze FTT na świecie, Media (Pensylwania USA) I-sze FTT na kontynecie Amerykańskim, New Koforidua (Ghana) I-sze FTT w Afryce.

Czy powyższe informacje były pomocne?