Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” - archiwum

Informacje ogólne Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce to międzynarodowy pilotażowy projekt edukacyjno-aktywizujący dla szkół, poruszający kwestie niesprawiedliwości społecznej i dyskryminacji ekonomicznej w zglobalizowanych łańcuchach dostaw. Celem projektu jest podniesienie wiedzy nt warunków pracy w krajach Południa, kształtowanie świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich, aktywizacja dzieci i…

Więcej